شرکت کشاورزی سبزپویان پردیس رویش
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
یکشنبه 17 خرداد 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
آموزش کاشت زعفران
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
238.82 KB
تاریخ آپلود:
28 خرداد 1396
توضیحات:
آموزش کاشت زعفران
دانلود: 521 مرتبه
2.2/5 (129 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
تغذیه گیاه
گروه:
حجم فایل:
0.97 MB
تاریخ آپلود:
16 خرداد 1396
توضیحات:
دانلود: 554 مرتبه
2.1/5 (117 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
آموزش کشت پیاز لاله و سنبل
گروه:
حجم فایل:
1.24 MB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
دانلود: 704 مرتبه
2.3/5 (146 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
گیاهان آبزی
گروه:
حجم فایل:
3.2 MB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
گیاهان آبزی
دانلود: 750 مرتبه
2.3/5 (126 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
افزایش عملکرد درگلخانه
گروه:
حجم فایل:
163.11 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 467 مرتبه
2.2/5 (103 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
کشت انار در استان ها
گروه:
حجم فایل:
278.75 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 462 مرتبه
2.4/5 (113 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
همه چیز در مورد برگ انجیری
گروه:
حجم فایل:
239.96 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 464 مرتبه
2.5/5 (111 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پرورش بادمجان
گروه:
حجم فایل:
228.45 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 478 مرتبه
2.2/5 (102 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
چكيده اي از مزایای طرح هواكشت
گروه:
حجم فایل:
235.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 482 مرتبه
2.1/5 (100 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پرورش خيار
گروه:
حجم فایل:
240.08 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 482 مرتبه
2.3/5 (105 votes)