شرکت کشاورزی سبزپویان پردیس رویش
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
یکشنبه 17 خرداد 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
كود دهی گیاهان گلخانه ای
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
128.28 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 474 مرتبه
2.2/5 (99 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
دستور العمل کشت لوبیا سبز در گلخانه
گروه:
حجم فایل:
358.77 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 507 مرتبه
2.5/5 (109 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
اهمیت محلولپاشی فروت ست
گروه:
حجم فایل:
161.44 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 457 مرتبه
2.2/5 (89 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
محلول پاشی بعدازبرداشت درختان میوه
گروه:
حجم فایل:
181.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 468 مرتبه
2.1/5 (100 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
نور و تامين آن در گلخانه
گروه:
حجم فایل:
176.89 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 458 مرتبه
2.2/5 (99 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پلاستیک ها
گروه:
حجم فایل:
368.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 461 مرتبه
2.2/5 (98 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
گل رز
گروه:
حجم فایل:
323.73 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
بررسی شاخص های مکانیزاسیون در کشت گلخانه ای گل رز
دانلود: 458 مرتبه
2.2/5 (94 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
شهرک گلخانه‌ای در اسپانیا
گروه:
حجم فایل:
274 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 442 مرتبه
2.3/5 (87 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پرورش گل شمعدانی
گروه:
حجم فایل:
291.99 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 472 مرتبه
2.2/5 (92 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
شته سبز سيب
گروه:
حجم فایل:
197.89 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 468 مرتبه
2.4/5 (98 votes)