شرکت کشاورزی سبزپویان پردیس رویش
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
شنبه 9 آبان 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
حشرات زنجره مو
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
625.84 KB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
حشرات زنجره مو
دانلود: 484 مرتبه
2.2/5 (108 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
جدول اختلاط سموم
گروه:
حجم فایل:
1.27 MB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
جدول اختلاط سموم
دانلود: 662 مرتبه
2.2/5 (99 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
کپک خاکستری یا بوترتیس
گروه:
حجم فایل:
31.68 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
کپک خاکستری یا بوترتیسBotrytis cinerea
دانلود: 667 مرتبه
2.4/5 (112 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
بیماری پیرس در انگور
گروه:
حجم فایل:
4.15 MB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
بیماری پیرس در انگور
دانلود: 492 مرتبه
2.4/5 (119 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
ضدعفونی خاک توسط بخار آب
گروه:
حجم فایل:
121.87 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 498 مرتبه
2.3/5 (112 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
یشگیری از آفات در گلخانه
گروه:
حجم فایل:
191.22 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 464 مرتبه
2.3/5 (124 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
افزایش عملکرد درگلخانه
گروه:
حجم فایل:
163.11 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 483 مرتبه
2.2/5 (114 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
کشت انار در استان ها
گروه:
حجم فایل:
278.75 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 477 مرتبه
2.5/5 (119 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
همه چیز در مورد برگ انجیری
گروه:
حجم فایل:
239.96 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 481 مرتبه
2.5/5 (113 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پرورش بادمجان
گروه:
حجم فایل:
228.45 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 492 مرتبه
2.2/5 (111 votes)