شرکت کشاورزی سبزپویان پردیس رویش
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
چهارشنبه 1 بهمن 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
حشرات زنجره مو
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
625.84 KB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
حشرات زنجره مو
دانلود: 490 مرتبه
2.3/5 (115 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
جدول اختلاط سموم
گروه:
حجم فایل:
1.27 MB
تاریخ آپلود:
13 خرداد 1396
توضیحات:
جدول اختلاط سموم
دانلود: 668 مرتبه
2.3/5 (105 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
کپک خاکستری یا بوترتیس
گروه:
حجم فایل:
31.68 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
کپک خاکستری یا بوترتیسBotrytis cinerea
دانلود: 672 مرتبه
2.4/5 (115 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
بیماری پیرس در انگور
گروه:
حجم فایل:
4.15 MB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
بیماری پیرس در انگور
دانلود: 498 مرتبه
2.4/5 (120 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
ضدعفونی خاک توسط بخار آب
گروه:
حجم فایل:
121.87 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 504 مرتبه
2.3/5 (115 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
یشگیری از آفات در گلخانه
گروه:
حجم فایل:
191.22 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 469 مرتبه
2.3/5 (126 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
افزایش عملکرد درگلخانه
گروه:
حجم فایل:
163.11 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 488 مرتبه
2.3/5 (116 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
کشت انار در استان ها
گروه:
حجم فایل:
278.75 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 483 مرتبه
2.5/5 (121 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
همه چیز در مورد برگ انجیری
گروه:
حجم فایل:
239.96 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 487 مرتبه
2.5/5 (116 votes)

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/keshtzar/sabzpouyan.com/ebook.php on line 128
موضوع:
پرورش بادمجان
گروه:
حجم فایل:
228.45 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 497 مرتبه
2.2/5 (113 votes)